Ακολουθεί Ελληνικό κείμενο

WE ARE HIRING


COMPUAGORA LTD is hiring a computer engineer.
The place is for Computer & Computer Motherboard, Tablet and smartphone repair, so knowledge of electronics is essential.

NECESSARY QUALIFICATIONS

• Excellent technical knowledge in Computers (Hardware / Software).
• Very good knowledge and experience in assembling and disassembling Laptop, Tablet, Smartphone. Very good knowledge of electronics and electronic circuit schematics for problem diagnosis and repair electronic boards (motherboards).
• Exempted Military Obligations.
• Driver's license.
• Previous experience in a similar position will be considered an additional qualification.

Salary according to qualifications.
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η εταιρεία COMPUAGORA LTD ζητά τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer).
Η θέση είναι για επιδιόρθωση Computer & Computer Motherboard, Tablet και τηλέφωνα (smartphone), γι’ αυτό η γνώση ηλεκτρονικών είναι απαραίτητη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πάρα πολύ καλές τεχνικές γνώσεις στα Computers (Hardware/Software).
• Καλές γνώσεις και εμπειρία στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Laptop, Tablet, Smartphone.
• Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικό σχέδιο για διάγνωση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών πλακετών (motherboard).
• Απαλλαγμένοι Στρατιωτικών Υποχρεώσεων.
• Άδεια οδηγού.
• Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.Contact info:
Tel.: 22873450
Fax: 22873451
Email: info@compuagora.com.cy
Online Shop: www.compuagora.com.cy
 

 
Vacancies - Computer Engineer
 • Name*
  0
 • Surname*
  1
 • Telephone*
  2
 • Date of Birth*
  3
 • Email*
  4
 • Upload your CV*Upload
   5
  • 6